Wyszukiwanie

Regulamin

Sklep internetowy Polimak, działający pod adresem www.polimak.pl prowadzony jest przez: Polimak, z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ul. Sosnowej 12 wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - nr NIP 537-241-43-38, nr Regon 060154771

Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Sklep internetowy Polimak.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie www.polimak.pl
 2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna, firma lub osoba prawna.
 3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę www.polimak.pl poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.
 4. Przyjęcie do realizacji zamówienia:
  1. w przypadku zamówienia płatnego przy odbiorze – jego realizacja rozpoczyna się następnego dnia roboczego
  2. realizacja zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu przez Sklep (liczy się termin wpływu pieniędzy na konto Sklepu internetowego). Kwota musi się znaleźć na koncie Sklepu nie później niż 5 dnia od daty złożenia zamówienia, w przeciwnym wypadku zamówienie zostaje anulowane
 5. Zamówiony towar jest wysyłany do Klienta w ciągu 48 - 72 h po spełnieniu warunków zawartych w punkcie 4.
 6. W przypadku złożenia lub potwierdzenia przez Klienta złożonego zamówienia w dzień wolny od pracy lub święta bieg wyżej określonych terminów rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.
 7. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja; wydłużenie czasu oczekiwania na zamówienie lub anulowanie całości zamówienia).
 8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub anulowania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Klienta e-mailem.
 9. W sytuacji anulowania realizacji całości lub części zamówienia, jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy Polimak.pl zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 7 dni roboczych od anulowania zamówienia.
  W przypadku, gdy zamówienie zapłacone zostało walutą obcą zwrot należności odbędzie się zawsze po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonania zwrotu. Polimak.pl nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do klienta za powstanie ewentualnych różnic kursowych.
 10. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu (paragon, faktura VAT). Dowód zakupu wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 11. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dowodu zakupu (paragon, faktura VAT). Klient może wycofać złożone zamówienie nie później niż 12 godzin po złożeniu zamówienia. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Działem Marketingu e-mailem pod adresem sklep@polimak.pl lub kontakt telefoniczny.
 12. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Polimak.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 13. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Reklamacje

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie są oryginalne i posiadają 24 miesięczną gwarancję jakości producenta.
 2. Towar przed wysłaniem do klienta podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych.
 3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
  1. wad fabrycznych,
  2. niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.
 4. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji u Przewoźnika w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
  1. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu
 5. Zwroty będą rozpatrywane na podstawie wypełnionego we właściwy sposób formularza zwrotu. Należy w nim podać:
  1. Dokładny adres
  2. Nazwę, ilość towarów reklamowanych
  3. Powód reklamacji
  4. W jaki sposób ma być dokonany zwrot pieniędzy (przelew, przekaz pocztowy)
 6. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar wraz z oryginalnym opakowaniem pod adres sklepu:
  Polimak
  ul. Sosnowa 12
  21-500 Biała Podlaska
  Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz pełny komplet towaru
  UWAGA ! Zwrot towaru możliwy tylko przy sprawdzaniu paczki w obecności kuriera.
 7. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem, ani na jego koszt.
 8. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.
 9. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
 10. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 11. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta (różnica kolorów). Sklep dołożył wszelkich starań, aby kolory wyświetlane na monitorze wiernie odwzorowywały kolory zamawianego towaru.
 12. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

Zwrot towaru (Prawo odstąpienia od umowy)

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki – pod warunkiem, że towary znajdują się w oryginalnym opakowaniu, nie były używane ani nie zostały w żaden sposób zniszczone. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary nie mogą być zwrócone po zniszczeniu pudełka.
 2. Towar przedstawiany na stronach Sklepu jako komplet, należy odesłać w całości.
 3. Rezygnacji można dokonać z całości zamówienia lub z jego części.
 4. Zwroty będą rozpatrywane na podstawie wypełnionego we właściwy sposób formularza zwrotu. Należy w nim podać:
  1. Dokładny adres
  2. Nazwę, numery, ilość towarów zwracanych
  3. W jaki sposób ma być dokonany zwrot pieniędzy (przelew, przekaz pocztowy)
 5. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu.
 6. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia odebrania przesyłki, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub jeżeli go nie posiada przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.
 7. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem oraz na jego koszt.
 8. Zwrot odbywa się na koszt klienta i koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 9. Nie stanowią podstawy zwrotu różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.